ნინო პაპიაშვილი. კაკვასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი, პროექტ “PESTUGE” პრაქტიკანტი რონდელის ფონდში
Nino Papiashvili, Caucasus University, Caucasus School of Governance, Bachelor of International Relations, Project “PESTUGE” intern to Rondeli Foundation

მამუკა ჟვანია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, პროექტ PESTUGE-ს პრაქტიკანტი  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში

Mamuka Zhvania, Ilia State University, Master Student of the program “Political Science” at the Faculty of Arts and Sciences, Project Pestuge intern in the  State Ministry for Reconciliation and Civic Equality.

მაგდა დავაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, პროექტ PESTUGE-ს პრაქტიკანტი  არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს რეფორმების ასოციაციაში”.

Magda Davadze, Ilia State University, Master Student of the program “International Relations” at the Faculty of Arts and Sciences, Project Pestuge intern in non-governmental organization “Georgia’s Reforms Association”.

Ms. Mariam Kipiani, Caucasus School of Governance, PESTUGE intern at the Parliament of Georgia
მარიამ ყიფიანი, სახელმწიფო მართვის სკოლა, PESTUGE-ს პრაქტიკანტი საქართველოს პარლამენტში.

ზაქარია მერებაშვილი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, პროექტ PESTUGE-ს პრაქტიკანტი არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს რეფორმების ასოციაციაში”.
Zakaria Merebashvili, Sokhumi State University, Master Student of the program “International Relations” at the Faculty of Social and Political Sciences, Project PESTUGE intern in non-governmental organization “Georgia’s Reforms Association”.

ბაკურ ლაშხია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, პროექტ PESTUGE-ს პრაქტიკანტი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში.
Bakur Lashkhia, Sokhumi State University, Master Student of the program “International Relations” at the Faculty of Social and Political Sciences, Project PESTUGE intern in the State Ministry for Reconciliation and Civic Equality.